Politika privatnosti

PRIVATNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu su:
Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu su:
Ukoliko nam postavite pitanje, pošaljete iskustava/mišljenje: Ime, e-mail – na koji vam dostavljamo odgovor
Ukoliko se prijavite na naš newsletter: E-mail adresa
Sve lične podatke nam prosleđujete dobrovoljno popunjavanjem neke od formi koje se nalaze na našem web sajtu ili slanjem informacija putem e-maila na neku od naših e-mail adresa. 
Ukoliko samo posetite naš sajt bez slanja bilo kakvih informacija putem formi ili e-mailom, naš server će beležiti samo posetu, ali ne i vaše lične podatke. Tom prilikom server će zabeležiti informacije kao što su: datum i vreme posete sajtu, IP adresa korisnika, vrsta pretraživača, tip uređaja sa kog pristupate.

KORIŠĆENJE PRIKUPLJENIH INFORMACIJA

Prikupljene lične podatke koristimo:

ČUVANJE PRIKUPLJENIH INFORMACIJAMA

Podaci ostavljeni slanjem pitanja/iskustava/mišljenja kroz forme na sajtu ili direktnim e-mailom:
Podaci ostavljeni prijavom na Newsletter:
U svakom trenutku možete dobiti uvid u vaše lične podatke kojima raspolažemo, zatražiti njihovo ažuriranje ili brisanje iz naše baze i opozvati saglasnost za njihovo korišćenje. To možete uraditi pisanim putem slanjem e-maila na našu adresu: info@edukort.rs. Opoziv saglasnosti (pristanka) ne utiče na dopuštenost obrade padataka na osnovu pristanka pre opoziva.
Ukoliko smatrate da obrada podataka o ličnosti nije u skladu sa važećim zakonom  možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

SIGURNOST

Udruženje brine da prikupljeni lični podaci budu sigurni i zaštićeni od gubitka, promena, nedozvoljenog pristupa ili bilo koje vrste zloupotrebe. 
Vašim podacima mogu pristupiti lica unutar udruženja koja su u obavezi da sa njima postupaju u skladu sa preporukama o upravljanju, obradi i zaštiti podataka o ličnosti. Kako bismo zaštitili poverljivost podataka preduzimamo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere.
Naš web sajt koristi sigurnosni SSL server, a bezbednosni dodaci koje koristimo su: Loginizer i Limit Login Attempts Reloaded. Oni mogu pamtiti IP adrese (anonimno) i skladištiti ih u svrhe njihovog stavljanja na crnu listu za naš web sajt ukoliko postoje indicije da se sa njih  šalju neovlašćeni upiti koji mogu nauditi kako samom web sajtu tako i korisnicima.
Na našem web sajtu se nalaze linkovi ka drugim web sajtovima. Oni ne podležu našoj Politici privatnosti i nad njima nemamo nikakvu kontrolu te vam skrećemo pažnju da ukoliko preko našeg web sajta pristupite nekom drugom sajtu obavezno priverite njihovu Politiku privatnosti kako biste adekvatno zaštitili svoje podatke.